Doelstelling

De Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek (ISAO) is een Nederlandse non-profit organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en behandelingsmethoden voor de ziekte van Alzheimer en verwante vormen van dementie ondersteunt. Daarnaast geven wij voorlichting over de ziekte. ISAO is opgericht in 1993 en is volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven.

De donaties die ISAO ontvangt gebruiken wij om wetenschappelijke onderzoeksprojecten te financieren en anderzijds om informatiemateriaal te publiceren en verspreiden. Meer gegevens over deze uitgaven zijn opgenomen in onze jaarverslagen. ISAO is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dementie is een ziekte die vooral ouderen treft. Bij de 65-jarigen is het percentage dat deze aandoening heeft relatief gering, namelijk 1%. Dit percentage loopt op tot ruim 40% bij mensen van 90 jaar en ouder. Het aantal ouderen neemt de komende decennia aanzienlijk toe. Als de genoemde percentages niet wijzigen en genezende behandelingen uitblijven, stijgt ook het aantal mensen met dementie fors.

Ter illustratie: in Nederland waren er 2008 ruim 200.000 mensen met dementie, in 2010 is dit opgelopen tot ruim 207.000. In 2000 was naar schatting één op de 93 mensen in ons land dement. In 2010 zal dat één op de 81 zijn en in 2050 één op de 44. Van deze groep dementen lijdt circa 70% aan de ziekte van Alzheimer.*

ISAO heeft zusterorganisaties met identieke doelstellingen in België, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. De organisaties wisselen onderling informatie uit met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast organiseren wij gezamenlijk symposia om jonge wetenschappers te stimuleren onderzoek te doen naar de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie en hun kennis te verbreden.

* Bron: Gezondheidsraad. Dementie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2002; publicatie nr 2002/04.