Alzheimer test om diagnose te stellen

De ziekte van Alzheimer is alleen na overlijden, door middel van een autopsie, met 100% zekerheid vast te stellen. Er bestaan echter methoden om al eerder duidelijkheid te scheppen in de oorzaak van geheugenproblemen. Daardoor is het mogelijk om maatregelen te treffen om daarmee het ziekteproces af te remmen.

Eerste bezoek aan de huisarts

Vaak is de huisarts het eerste aanspreekpunt wanneer u last heeft van geheugenproblemen. De huisarts stelt op basis van een eerste onderzoek naar geestelijke en lichamelijke gesteldheid, medicijngebruik en eenvoudige geheugentestjes vast of doorverwijzing noodzakelijk is.

Mini Mental-State Examination (MMSE)

MMSE is een onderzoek naar iemands geestelijke toestand door middel van een vragenlijst. Het onderzoek bestaat uit een serie van elf vragen, waarmee verschillende cognitiegebieden (oriëntatie, registratie, aandacht, geheugen en taal) worden beoordeeld. Het onderzoek is sterk afhankelijk van iemand leeftijd, opleidingsniveau en afkomst. Aan de hand van MMSE kan worden beoordeeld in hoeverre de cognitieve functies zijn aangetast, maar kan niet worden gespecifieerd waardoor ze zijn aangetast. Verder onderzoek is nodig om tot een definitieve diagnose te kunnen komen. De MMSE test wordt meestal door de huisarts afgenomen. 

Testen op alzheimer: neuropsychologisch onderzoek

Als de huisarts vermoedt dat iemand mogelijk aan een vorm van dementie lijdt, verwijst hij de patiënt door naar een neuroloog, psycholoog of geriater. Onderdeel van het onderzoek zijn vragenlijsten over de lichamelijke en geestelijke gezondheid en gesprekken waarmee de arts een beeld vormt over het leven van de patiënt. Met neuropsychologische tests krijgt een specialist meer inzicht of er sprake is van dementie en zo ja, om welke vorm en graad het gaat. De arts legt de bevindingen vast in een verslag en bespreekt dit met de patiënt en betrokkenen. Aan de hand van het vastgestelde profiel stelt de arts vast of iemand dementie heeft en zo ja, in welke vorm. Na een tweede onderzoek, dat na bijvoorbeeld zes maanden tot een jaar plaatsvindt, bekijkt de arts of er sprake is van achteruitgang.

Dementie test

De onderzoeken bij de arts kunnen bestaan uit onderstaande tests.

Een complete medische check-up

Bloedtesten om infecties of andere ziektes op te sporen

EEG ( Electro encefalogram) onderzoek

CT-scan

Computerized Tomography is een variant op de klassieke röntgenfoto. Door het koppelen van het röntgenapparaat aan een computer, is het mogelijk een gedetailleerd beeld van de hersenen te krijgen. Het verschrompelen van de hersenen, zoals dit plaats vindt bij de ziekte van Alzheimer, is goed zichtbaar op een CT-scan. Ook zijn met een CT scan eventuele hersentumoren, hersenvochtophopingen en hersenbloedingen op te sporen.

MRI

Magnetic Resonance Imaging of MRI maakt gebruik van een sterk magnetisch veld en maakt daarmee automatische structuren, zoals bloedvaten duidelijk zichtbaar. Hierdoor is een MRI-scan uitermate geschikt voor het vaststellen van bijvoorbeeld vasculaire dementie.

PET (Positron Emissie Tomographie)

Positron Emissie Tomografie, afgekort PET, is een moderne techniek waarmee je processen in de hersenen kunt afbeelden en meten. Om een PET-scan te kunnen maken, is het nodig om een kleine, onschadelijke hoeveelheid radioactieve stof via een ader toe te dienen; deze stoffen worden ook wel tracers genoemd. De  PET-scanner maakt dan een driedimensionaal beeld van de verdeling van de tracer in de hersenen.

Ophopingen van het Alzheimer-eiwit amyloid
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met de tracer [11C]-PIB eiwitophopingen in de hersenen zichtbaar te maken die een rol spelen bij verschillende neurodegeneratieve ziekteprocessen zoals de ziekte van Alzheimer, terwijl dit voorheen pas kon nadat mensen waren overleden. Meer informatie over PIB PET >

Laboratoriumonderzoek

Deze vorm van onderzoek is een belangrijk hulpmiddel bij de diagnose van dementie. Het kan ook gebruikt worden om de ziekte van Alzheimer te onderscheiden van andere vormen van dementie. In de regel wordt bloed- en urineonderzoek gedaan en in bepaalde gevallen ook onderzoek naar het hersenvocht (liquor).

Voorspelbaarheid van alzheimer

Door het meten van de aanwezigheid van bepaalde proteïnen in cerebrospinale vloeistof (hersenvocht) is men in staat de ziekte van Alzheimer met grote nauwkeurigheid te voorspellen. Dat ontdekte een internationaal team van wetenschappers. Cerebrospinale vloeistof wordt verkregen door met een naald tussen de lendenwervels een kleine hoeveelheid vocht af te tappen. Door de aan- of afwezigheid van bepaalde proteïnen in de vloeistof stelt men vast of iemand vatbaar is voor de ziekte van Alzheimer.

Alzheimer voorspellen belangrijk

Op het moment dat de eerste symptomen van alzheimer zich uiten is de ziekte al ongeveer 10 jaar actief. De mogelijkheid om alzheimer te voorspellen is belangrijk omdat patiënten, verzorgers en artsen zo in staat zijn om op tijd maatregelen te nemen om het ziekteproces mogelijk af te remmen. Alzheimer is niet te genezen, maar er bestaan behandelingen om de symptomen van de ziekte te vertragen.Help mee tegen alzheimer!

Ja, ik doneer aan alzheimeronderzoek

Gratis brochures dementie

Wilt u meer weten en lezen over alzheimer en dementie? ISAO heeft een breed assortiment brochures voor verschillende doelgroepen met heldere uitleg, praktische en direct toepasbare tips. De brochures zijn gratis en eenvoudig te bestellen. 


Alles over dementie
Brochure alles over dementie

'Alles over dementie' is een handig naslagwerk over alzheimer en andere vormen van dementie. Vraag deze brochure gratis aan.


Volg ons
facebook twitter linkedin youtube google_plus rss
logo -- ANBI