Is alzheimer te behandelen?

Alzheimer is niet te voorkomen of te genezen, er zijn alleen medicijnen die de symptomen van de ziekte tijdelijk verminderen. Daarom is onderzoek naar de oorzaken van en behandelmethoden voor de ziekte van Alzheimer zo belangrijk.

De ziekte van Alzheimer is een onomkeerbaar proces. Ondanks uitgebreid wetenschappelijk onderzoek zijn de oorzaken nog onbekend en zijn er geen behandelmethoden beschikbaar. Tot op heden is er ook geen medicatie die de ziekte van Alzheimer kan voorkomen of stopzetten. Wel zijn er middelen verkrijgbaar die de symptomen kunnen bestrijden. Zie ook veelgestelde vragen.

De behandeling van de ziekte is tweeledig. Enerzijds richt men zich op symptoombestrijding, zoals gedragsstoornissen (zie ook alzheimer symptomen). Hiervoor zijn verschillende middelen beschikbaar. Anderzijds staat het remmen van het ziekteproces centraal. Dit proces verloopt bij iedere patiënt anders en daarom verschillen ook de effecten van behandelingen en voorgeschreven medicijnen per persoon. De ene patiënt heeft er baat bij en de ander helemaal niet. Het is verstandig om met de behandelend arts te overleggen òf en welke medicatie hij kan voorschrijven.Vragen én antwoorden
Brochure vragen en antwoorden

De meest gestelde vragen over alzheimer en de bijbehorende antwoorden op uw gemak nalezen? Vraag dan kostenloos de brochure 'Vragen en antwoorden' aan.


Ook bijdragen aan onderzoek?

Doe dan een donatie aan ISAO. 


Over ISAO

De Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek (ISAO) is een Nederlandse non-profit organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en behandelingsmethoden voor de ziekte van Alzheimer en verwante vormen van dementie steunt. Daarnaast geeft ISAO voorlichting over de ziekte. ISAO is opgericht in 1993 en volledig afhankelijk van giften.


Volg ons
facebook twitter linkedin youtube google_plus rss
logo -- ANBI